Furnished apartments
Navigation
Onze huisregels

1. Gelieve te allen tijde stilte en rust van de medebewoners te respecteren; Bij gebrek aan respect kan dit leiden tot contractbreuk.

2. Behangen en schilderen kan slechts na voorafgaandelijk overleg met en mits uitdrukkelijk akkoord van de verhuurder;

3. Huisdieren zijn niet toegelaten, tenzij expliciet voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. Bij enige hinder die het dier zou teweegbrengen kan dit akkoord eenzijdig en onmiddellijk ingetrokken worden;

4. Huurder mag op deze tijdelijke verblijfplaats in geen geval zijn oficiële woonplaats vestigen;

5. Door de huurder mag er geen andere beroepsbezigheid op het adres uitgeoefend worden;

6. Netheid en orde zijn essentieel; de huurder moet het appartement bewonen ‘als een goed huisvader’ en met veel zorg gebruiken. Dit geldt ook voor de gemene delen;

7. De huurder draagt zorg voor kleine herstellingen (bijv lamp vervangen) en kleine onderhoudswerken; Gelieve bij belangrijke schade (bijv lek vaatwas…) onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Bij nalatigheid zijn de herstellingskosten ten laste van de huurder;

8. Afvalbeheer: de huishoudzakken met restafval kunnen in de grote containers gedumpt worden in het vuilnislokaal vooraan het gebouw en worden door de verhuurder buiten gezet ; pmd, glas en papier dient door de huurder zelf buiten gezet te worden; data ophalingen, zie Ivago kalender, beschikbaar in het appartement;

9. Het is niet toegestaan om nagels en vijzen in muren, plafonds en vloeren aan te brengen zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder;

10. De tuin is beperkt toegankelijk voor de huurder, nl. de lounge hoek, het grasplein achteraan in de tuin (bij de polyvalente zaal), op voorwaarde dat deze niet in gebruik is.
Het terras aan het privé appartement gelijkvloers, de zwemvijver en daarbijhorend grasplein en de moestuin zijn privé en niet toegankelijk. Gelieve deze privacy te respecteren;

11. We zijn niet verantwoordelijk voor schade (bijv. bij brand of water) aan persoonlijke voorwerpen die u in het appartement binnen brengt (zoals kleding, laptop…); we adviseren u daarom om hiervoor een aparte verzekering te nemen;

12. Het appartement is voor persoonlijk gebruik, enkel voor de personen die in het huurcontract vermeld staan. Extra logies van bijkomende personen kan alleen mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder en betaling van een gepaste vergoeding;

13. Het is verboden te roken op het appartement; roken dient buiten te gebeuren en enkel op de plaatsen waar in een asbak is voorzien:
• Voordeur
• Lounge hoek
• Vuurput

14. Het appartement maakt deel uit van een passief gebouw dat via balansventilatie zorgt voor een evenwichtige luchttoevoer en –afvoer. Om de balansventilatie niet te verstoren is het tegenaangewezen om de ramen te openen of open te laten staan.